Meet met enige regelmaat de pH van uw vagina. Is de pH afwijkend consulteer dan uw arts of gynaecoloog. De afwijkende pH kan het gevolg zijn van een Bacteriële Vaginose die in 14,5% van de zwangeren kan voorkomen.

Uw arts zal de Bacteriële Vaginose behandelen. Normaflor vaginaaltabletten kunnen zonder bezwaar tijdens de zwangerschap worden toegepast.

Een afwijkende pH kan ook het gevolg zijn van voortijdig verlies aan vruchtwater. Consulteer in dit geval zeker uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog.